Ahmet Mithat'ın Felatun Bey İle Rakım Efendi Adlı Romanına Otobiyografik Bir Yaklaşım


Creative Commons License

Köker S.

Journal Of Social And Humanıtıes Scıences Research (JSHSR) , vol.7, no.63, pp.3881-3887, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Otobiyografi, insanın kendi hayatının kendisi tarafından anlatılmasıdır. Kendi hayatını anlatan insan, kendi ben’ine doğru yol alır. Bu nedenle otobiyografilere “ben anlatısı” da denir. Otobiyografi, roman türünün tekniklerini kullandığında ortaya çıkan ürüne otobiyografik roman denir. Böylece gerçek bir kişinin yaşam öyküsü, kurmaca bir anlatıya dönüşür. Bir roman yazarı, anlatısını oluştururken sürekli, açık veya gizli kendinden bir şeyler ilave eder. Bu da roman ile otobiyografi arasında, daha çok otobiyografiden romana doğru ilerleyen bir akışın olduğunu gösterir.

Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanı, yazarın hayatıyla ilgili ayrıntılara yer vermektedir. Roman kahramanlarından Rakım Efendi ile yazar Ahmet Mithat arasında bazı benzerliklerin olması, romanda yazarın yaşamından kesitlerin bulunması, onun duygu ve düşüncelerine yer verilmesi Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanın otobiyografik açıdan ele alınabileceğini gösterir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın giriş bölümünde otobiyografi ile otobiyografik romanın Türk edebiyatındaki genel durumu hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanındaki otobiyografik açılımlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Otobiyografi, Roman, Ahmet Mithat, Felatun Bey ile Rakım Efendi.