Sovereign Wealth Fund Applications In Turkey And The World


Creative Commons License

Arslan S., Berkman A. N., Kayıkcıoğlu T.

International Scientific Conference On It, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapest, Hungary, 26 October 2017, pp.410-424

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.410-424
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In the study, general information on Sovereign Wealth Funds (SWF) which are applied in many world countries and have been increasing rapidly since the year 2000 is provided. The examples of Norway, Abu Dhabi, and China, which are in the first three ranks regarding the size of the fund, are included, and Azerbaijan and the recently established Turkey’s SWFs are examined. Upon examining the given examples, it is tried to determine the similarities or differences between Turkey’s SWFs and conventional SWFs in terms of objectives and resources.

Çalışmada Varlık Fonları (SWF) hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Birçok dünya ülkesinde uygulanan ve 2000 yılından itibaren hızla artmaktadır. Dünya genelinde İlk üç sırada yer alan fonlar Norveç, Abu Dabi ve Çin örnekleri incelenmiş, Azerbaycan ve yakın zamanda kurulan Türkiye'nin Varlık Fonları üzerinde durulmuştur. Verilen örnekler incelenerek ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye'nin SWF'leri ile geleneksel SWF'ler arasındaki benzerlikler veya farklılıklar hedefler ve kaynaklar.