A STUDY ON THE INTERNAL CONTROL SYSTEM APPLIED TO THE EXPORTS OPERATIONS PROCESS OF EXPORTING CORPORATIONS


Creative Commons License

Akın S., Tanç Ş. G.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.65, pp.930-937, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 65
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17719/jisr.2019.3504
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.930-937
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkelerin kalkınmasında lokomotif bir unsur olan ihracatın doğru ve etkin bir şekilde yapılması, ihracat yapan işletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir. Yapılan literatür taramasında ihracatçı işletmelerin iç kontrol sistemlerine yönelik araştırmaların kısıtlı kaldığı, bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ihracatçı işletmelerin yaşayabileceği sorunları iç kontrol sürecinde değerlendirerek, ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında ilgili taraflara bilgi verilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine başvurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, işletmelerde doğru insan kaynakları politikalarının uygulanması, hata ve hilenin önlenmesine yönelik gerekli iç kontrol sistemlerinin kurulması, işletmeyle ilgili risk değerleme faaliyetlerinin doğru şekilde yapılması ve kurumsal yapının etkin bir şekilde oluşturulması gerektiği öne çıkan konular arasındadır. Ortaya çıkan bulgular gösteriyor ki; ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunların çözümünde iç kontrol sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmanın literatüre, ihracat perspektifinde iç kontrol sistemine ilişkin yeni kazanımlar katacağı düşünülmektedir.