İŞLETMELERDE İHRACAT İŞLEMLERİ SÜRECİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Akın S. , Tanç Ş. G.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.65, ss.930-937, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 65
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3504
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.930-937

Özet

Ülkelerin kalkınmasında lokomotif bir unsur olan ihracatın doğru ve etkin bir şekilde yapılması, ihracat yapan işletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir. Yapılan literatür taramasında ihracatçı işletmelerin iç kontrol sistemlerine yönelik araştırmaların kısıtlı kaldığı, bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ihracatçı işletmelerin yaşayabileceği sorunları iç kontrol sürecinde değerlendirerek, ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında ilgili taraflara bilgi verilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine başvurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, işletmelerde doğru insan kaynakları politikalarının uygulanması, hata ve hilenin önlenmesine yönelik gerekli iç kontrol sistemlerinin kurulması, işletmeyle ilgili risk değerleme faaliyetlerinin doğru şekilde yapılması ve kurumsal yapının etkin bir şekilde oluşturulması gerektiği öne çıkan konular arasındadır. Ortaya çıkan bulgular gösteriyor ki; ihracat yapan işletmelerin karşılaştığı sorunların çözümünde iç kontrol sistemi önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmanın literatüre, ihracat perspektifinde iç kontrol sistemine ilişkin yeni kazanımlar katacağı düşünülmektedir.