Parçacık sürü optimizasyonu ile stokastik montaj hattı dengeleme: Televizyon üreticisi firma için bir uygulama


KIZILKAYA AYDOĞAN E. , DELİCE Y. , Himmetoğlu S., Özcan U.

I.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 24 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri