Organik Tarım Eğitim Kitabı


Creative Commons License

Bulut S. (Editor)

M GRUP, Kayseri, 2011

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: M GRUP
  • City: Kayseri
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Tarımsal üretimi arttırma ve albenisi yüksek ürünler elde etme adına aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılan İnsektisid, Fungisit ve Herbisit gibi toksik maddelere bugün dünyanın her yanında rastlamak mümkündür. Yapılan bir araştırmada, kutup ayıları ve penguenlerin vücutlarında bile bu kimyasal maddelere rastlandığı belirtilmektedir. Yediğimiz birçok gıdanın içinde de bu zehirlerin çok az da olsa kalıntılarına rastlanmaktadır.

 

Çevreci tarım uygulamalarıyla; toprak ve su kaynaklarının korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması, tüketiciye güvenli gıdanın sunulmasının yanı sıra, kaliteli ve sertifikalı ürüne olan talepten dolayı çevre dostu ürünlerin pazar payının artacağı konusunda şüphe yoktur. Kırsal alanda toprak ve su kaynaklarının korunması ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması gerekmektedir. Özellikle riskli bölgelerde söz konusu kirlilikle mücadelenin en etkili yöntemlerden biri de organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca, ülkemizde geleneksel tarım uygulamalarının yaygın olması nedeniyle organik tarım için başlangıç koşullarına sahip geniş tarım toprakları bulunmaktadır. Söz konusu arazilerde tarımsal faaliyetlerini sürdüren küçük işletmeler için organik tarım fırsata dönüştürülebilir. Diğer taraftan, organik tarım ürünlerine artan talebe bağlı olarak organik tarım üreticilerinin gelirlerinde artış ve istikrar sağlanması suretiyle kırsal ekonomilerin güçlendirilmesi mümkündür.

 

Ülkemizde 1980’li yıllarda dış talep üzerine başlayan organik tarımsal üretim hızla gelişerek günümüzde önemli bir sektör haline gelmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin organik tarımsal üretim bakımından çok önemli bir potansiyeli olduğu aşikar durumdadır. Ülke potansiyelinin değerlendirilmesi için örgütlenme, eğitim, araştırma, destek ve teşvik çalışmaları artarak devam etmektedir. Bugün organik tarım sistemi ülkemizin hemen her bölgesine girmiş ve yetiştiriciler tarafından hızla benimsenmeye başlamıştır. Hızla gelişen organik tarım sektörünün araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu eğitim kapsamında; organik tarımla ile ilgili sağlık, iklim değişikliği, ülkesel gelişmeler, kırsal kalkınma, biyo-çeşitlilik, AR&GE, organik tarım araştırmaları, eko-okullar, eko-turizm gibi popüler konuların irdelenmesi gerekmektedir.

 

Kayserinin civar illerinin kavşağında yer alan Yahyalı, Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesine, çok kaliteli elma ürünlerin alındığı, İç Anadolu bölgesinde çok ender olan mikroklimatik koşullara sahip durumdadır. Buna rağmen tarımsal faaliyetlerin oldukça gerilediği, tarım alanlarının boş kaldığı ve dış göçlerin yaşandığı bir ilçe olan Yahyalı ve köyleri için mevcut durum ortaya konmuş ve bu eğitim sonucunda sosyal ve ekonomik gelişme için öneriler geliştirilmiştir. Ülkemizde organik tarım uygulamaları konusundaki çalışmalar daha çok Ege Bölgesi merkezli yürütülmekte, bu da ulusal düzeyde beklenen gelişmeyi sağlayamamaktadır. İç Anadolu Bölgesi ise, geleneksel tarımda dezavantajlı olmasına rağmen topraklarının kirlenmemiş olması nedeniyle organik tarımda çok daha güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu projenin sonuçlarının uygulamaya aktarılması, Yahyalı’da pilot bir uygulama ile İç Anadolu’daki organik tarım potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve bu yöndeki uygulamaların teşvik edilmesine katkı sağlayacaktır.