Third Wave Of The Digital World Wearable Technologies: A Review Of Student Product Designs


Creative Commons License

Türkarslan E.

ART&DESIGN-2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON ART AND DESIGN RESEARCH AND EXHIBITION, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Third Wave Of The Digital World Wearable Technologies: A Review Of Student Product Designs

 

Öğr.Gör.Emine TÜRKARSLAN ,KAYSERİ UNIVERSITY ,emineturkarslan@kayseri.edu.tr

 

Abstract

The first item used in the history of wearable technologies is the pocket watch. In the 1800s, instead of learning time from fixed points, people became able to carry Time in their pocket.When you wanted to know the time, all you had to do was reach into your pocket and check the palm-sized pocket watch. The only handicap of this revolution was that you had to use one hand to control time. Wearable technologies work as extensions of the human body to benefit the individual. People have different capabilities in both control and control of the body as wearable technologies into any place,even among 2013 to 2014, glasses, bracelets and earrings, designed as there is a significant change in the use of wearable products.

Wearable technologies produce alternatives that facilitate both usage habits and Life Dynamics by providing individual data. Over time, these technologies will be included in your clothes, accessories, fashion sense, parts of your body, and even in your lens. In this study, “wearable technological products”designed by students from different undergraduate degrees were examined within the scope of Product Design & Fabrication course. The designs are both used as accessories and considered as having a technological product feature. Products include designs to bring a new solution to a problem or to improve existing solution products. As a result of the study, it was realized that wearable products should closely follow fashion as well as technology.It has been seen that capturing both technology and fashion can be achieved by keeping aesthetic concerns as high as function when developing products.

Key words: Wearable Technology, Design, Fashion,

Özet

Giyilebilir teknolojilerin tarihinde kullanılan ilk eşya cep saatidir. 1800’lerde zamanı sabit noktalardan öğrenmek yerine insanlar zamanı cebinde taşıyabilir hale gelmiştir.Zamanı öğrenmek istediğiniz zaman tek yapmanız gereken cebinize uzanmak ve avuç içi büyüklüğündeki cep saatini kontrol etmekti. Bu devrimin tek handikapı ise zamanı kontrol etmek için bir elinizi kullanmanız gerekmesiydi. Giyilebilir teknolojiler insan vücudunun birer uzantısı gibi çalışarak bireye fayda sağlama temeline dayanmaktadır. Vücudunun herhangi bir yerine takılarak insana hem kontrol hem de denetim olarak farklı yetenekler sağlayan giyilebilir teknolojiler,2013 ile 2014 arasında dahi gözlük, bileklik ve küpe olarak tasarlanan giyilebilir ürünlerin kullanımında kayda değer bir değişim bulunmaktadır.

 

Giyilebilir teknolojiler, kişiye kendine özel veriyi sunmasıyla hem kullanım alışkanlıklarını hem de yaşam dinamiklerini kolaylaştıracak alternatifler üretmektedir. Bu teknolojiler zaman içerisinde kıyafetlerinizde, aksesuarlarınızda, moda anlayışınızda vücudunuzdaki parçalarda ve hatta lensinizde bile yer alacaktır. Bu çalışmada ,Product Design & Fabrication dersi kapsamında farklı lisans derecelerinden öğrencilerinin tasarladıkları “Giyilebilir Teknolojik Ürün”’ler incelenmiştir. Tasarımlar hem aksesuar olarak kullanılmakta hem de teknolojik bir ürün özelliğine sahip olarak düşünülmüştür. Ürünler bir soruna yeni bir çözüm getirmek üzere ya da mevcut çözüm ürünlerinin geliştirilmesine yönelik tasarımları içermektedir. Çalışmanın sonucunda  giyilebilir ürünlerin teknoloji kadar modayı da yakından takip etmesi gerekliliği fark edilmiştir.Hem teknolojiyi, hem modayı yakalamanın da ürün geliştirirken fonksiyon kadar estetik kaygıları da yüksek tutarak gerçekleştirilebileceği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknoloji,Tasarım,Moda,