Government Accounting, Approaches to Government Accounting and Government Accounting Systems


Yakupçebioğlu N. S., Arslan S.

in: Academic Studies in the Field of Economics and Administrative Sciences - II, Doç. Dr. Gözde Mert, Editor, Artikel Yayınevi, İstanbul, pp.75-104, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Artikel Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.75-104
  • Editors: Doç. Dr. Gözde Mert, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Devlet en temel şekliyle, insanların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

kurulan bir örgütü, muhasebe ise; bir kuruluşun para ile ifade edilen işlemlerini

kaydeden, sınıflandıran, raporlayan ve yorumlayan bilim dalı olarak ifade

edilmektedir. Bu iki temel kavram üzerine inşa edilmiş olan devlet muhasebesi

ise devlet faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Devlet

muhasebesi aracılığı ile hükümetlerin mali politikalarına ilişkin işlemlerinin

kayıtları tutulmakta ve bu kayıtlar çeşitli aralıklar ile raporlanmaktadır. Bu nedenle

devlet muhasebesi mali anlamda hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın çok

önemli bir unsuru konumundadır. Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler devletlerin yürüttüğü faaliyetleri, dolayısıyla karar alıcıların ihtiyaç duydukları

mali verileri çeşitlendirmiştir. Ayrıca, uluslararası siyasi ve ekonomik iş

birlikleri, mali verilerin karşılaştırılabilir olması için ortak bir dille sunumunu,

dolayısıyla standartlaşmayı da zorunlu kılmıştır. Ülkemizdeki devlet muhasebesi

uygulamaları da özellikle Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları

ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu standartlaşmaya

uyum sağlamak amacıyla radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümün

önemli bir parçası da Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları esas

alınarak yayınlanan Devlet Muhasebe Standartları (DMS)’lerin uygulanmaya

başlamasıdır.

Bu çalışmada devlet muhasebesi kavramı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu kapsamda, öncelikle devlet muhasebesinin tanımına yer verilmiş, devlet

muhasebesi alanındaki yaklaşımlar ve sistemler ortaya konmuştur.