Madencilik Endüstrisi: Muhasebe ve Finansal Raporlama


AKSOYLU S., ÖZKAN A.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.77-97, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-97
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; companies that are operating in the mining industry their expenditures emerging in preproduction, production and closure stages and revenue recognition topics are examined. In this context, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (IFRS-6) that is issued for preproduction research and evaluation assets has been taken.

            Results in this research, in a mining company revenue recognation is production point and this point is more critical than the sales point. Besides there exists a market where produced mine can be sold at a known price and sales & distribution costs can be forecasted easily. For this reason, in a mining company, revenue will be recorded as “net realizable value” after the production circle is completed but before the sales is made. Therefore, recognition of the expenses emerged in production stage is made directly in the income statement and it is matched with the net fair value of the produced mine. The estimating expenditures occuring in the closure stage is reported with their discounted net present value.

Bu çalışmada maden sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin üretim öncesi, üretim ve sonlandırma aşamalarında ortaya çıkan harcamalar ile hasılatın doğuşu ve muhasebeleştirilmesi konuları incelenmiştir. Bu kapsamda üretim öncesine ilişkin araştırma ve değerlendirme varlıklarına yönelik, Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı (TFRS-6) ele alınmıştır.

            Çalışmada ulaşılan sonuca göre maden işletmesinde hasılat doğuran olay, üretim noktasında gerçekleşmekte olup; bu nokta, satış noktasından daha kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca üretilen madenin bilinen bir fiyattan satılabileceği bir pazarı mevcut olup, satış ve dağıtım maliyetleri de kolaylıkla tahmin edilebilmektedir. Dolayısıyla maden işletmesinde hasılat, üretim halkası tamamlandıktan sonra ve fakat satıştan önce, “net gerçeğe uygun değeriyle” kayda alınacaktır. Buna bağlı olarak üretim aşamasında ortaya çıkan harcamalar doğrudan gelir tablosu hesaplarında muhasebeleştirilecek ve üretilen madenin net gerçeğe uygun değeri ile eşleştirilecektir. Sonlandırma aşamasında ortaya çıkacak maliyetler ise tahmini tutarı belirlenerek iskonto edilmiş net bugünkü değerleriyle raporlanacaktır.