Makinelerde Risk Değerlendirmesi


Kayabaşı R., Özdemir H.

in: NEW FRONTIERS IN ENGINEERING, Doç. Dr. Bayram AKDEMİR,Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZKAYA, Editor, Duvar, İzmir, pp.205-230, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Duvar
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.205-230
  • Editors: Doç. Dr. Bayram AKDEMİR,Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZKAYA, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İşyerlerinde mal ve hizmet üretimi gerçekleştirilirken, ürünün takip ettiği; tasarım, tedarik, imalat, montaj, depolama ve sevkiyat gibi iş akışları içerisinde çok sayıda makine ve ekipman kullanılmaktadır. Kullanılan makine ve ekipmanlar, bağlı olduğu enerji kaynağından, çalışma prensibine, işlediği ürünlerden, yerleşim planına kadar pek çok değişkenin sebep olduğu tehlikeleri barındırır. Alınmayan veya eksik bırakılan önlemlerle birlikte bu tehlikeler, istemediğimiz risklere dönüşebilmektedir. İşyerinde kullanılan makine ve ekipmanlar, elektrik çarpması, sıkışma, batma ve uzuv kopması gibi pek çok yaralanmalı kazanın dışında ölümlü iş kazalarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle işyerlerinde makineler, yapılan risk değerlendirmesi içerisinde özenle değerlendirilmeli veya makine risk değerlendirmesi yapılarak makinelere özgü riskler tespit edilmelidir. Makinelere ilişkin tehlikelerin belirlenmesinde ve risk skorlarınım düşürülmesi için yürütülecek olan önleyici ve iyileştirici faaliyetlerde üretim süreç ve tekniklerinin yanı sıra makinelerin taşınması, tamiri, bakımı, parça değişimi, temizlik, yağlama ve ayar gibi makine ile ilişkili diğer faaliyetler de göz önünde bulundurulmalıdır. İşyerlerindeki imalat süreçlerinin dinamik yapısı göz önünde bulundurulmalı ve bu sürecin maddi ve manevi kayıplara sebep olmaması için düzenli olarak takip edilmelidir. Çalışmamızda makinelerde yaşanan iş kazaları ve makinelere yönelik risk değerlendirme araştırmalarında kullanılan yöntemler incelenmiştir. ULAKBİM, Google Akademik, Ulusal Tez Merkezi ve EBSCO dizinlerinin/veri tabanlarının üzerinden ULAKBİM TR Dizin, Dergi Park, Google Akademik arama motoru ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden makinelerde yürütülen risk değerlendirme yöntemlerine tarama yapılarak ulaşılmış ve incelenmiştir. Makineleri dikkate alarak risk değerlendirmesi yürüten araştırmacıların; makinelerdeki tehlike ve riskleri tanımlamak için Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), Fine Kinney Metodu, 3T Risk Değerlendirme Metodu gibi sahada sıklıkla kullanılan metotları tercih ettikleri görülmüştür. Makinelerde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, önerilen önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin tamamlanması ile iş kazaları ve rama