Kapadokya Bölgesindeki Turizmin İncelenmesi


Creative Commons License

Ünlü S.

XXI. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 16 - 17 March 2024, pp.0-34

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Plovdiv
  • Country: Bulgaria
  • Page Numbers: pp.0-34
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

İnsanların turizme yönelik beklentileri değiştikçe ve turizm olguları çeşitlendikçe kültür turizmi faaliyetlerine gösterdikleri ilgi de artmaktadır. Dolayısıyla kültür ve mekân arasındaki etkileşim ve etkileşimin neticeleri giderek daha da ön plana çıkmaktadır. Turizmin dünya ekonomisindeki payı yıllar geçtikçe önemli ölçüde artmış ve içinde bulunduğumuz zamanda ülkeler için değerli olan bir pazar durumuna gelmiştir. Türkiye gibi hem gelişen hem de turizm çeşitliliği bakımından iyi durumda olan bir ülke için turizm, ülke ekonomisine ve topluma büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Türkiye son yıllarda turizm yatırımlarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu yatırımlarla ülkeyi ziyaret eden turist sayısının, kişi başına düşen turizm gelirinin ve turizm harcamalarının artırılması hedeflenmektedir. Kapadokya bölgesi de bu turizm yatırım alanlarından biri olan eşsiz doğal güzelliğe sahip bir bölgedir. Kapadokya bölgesi turistik güzellikleri nedeniyle Türkiye'de önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir.

Bu çalışmada yapılan döküman analizlerine göre Kapadokya bölgesinin en güçlü özelliği içerdiği eşsiz yer şekilleri (peribacaları), en zayıf özelliği bölgede altyapı sorunlarının bulunması, en büyük fırsat unsuru ise jeolojik varlığıdır. Alternatif turizm türleri için yeterli potansiyelin hayata geçirilmesi için en büyük tehdidin bölgenin jeomorfolojik yapısının ve doğal kaynaklarının tahrip edilmesi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Turizm Sektörü, Kültürel Turizm, Turizm ve Kapadokya, Turizm Sorunları, Nevşehir.