Business Travel and Bleisure Tourism A Study on The Travel Motivations of Academics


Çulfacı G., Onursoy F. M., Akın M. H.

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, vol.7, no.2, pp.406-423, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the aim is to evaluate the tendencies towards bleisure tourism and travel motivations of academics, who are one of the profiles of bleisure tourists in universities in Kayseri, and to present recommendations that sector representatives can benefit from in product design as well as marketing activities, and to present the knowledge accumulation expected to have a widespread impact on the relevant literature accordingly. In line with the aim of the research, data were collected through semi-structured interviews utilizing purposive sampling methods, including maximum diversity sampling, with 24 academics in qualitative research methods. As a result of the analyses, it was determined that although most participants were not conceptually aware beforehand, they frequently exhibited a positive tendency towards bleisure travels within the business context, despite their lack of prior knowledge. Additionally, it was observed that among the motivation factors of participants for bleisure travels were cultural exploration, realization of personal plans, participation in activities, as well as exploring local flavors, visiting architectural and cultural elements, and benefiting from hotel facilities.

Keywords: Business Travel, Bleisure Tourism, Travel Motivations, Academics.

Bu çalışmada, Kayseri'deki üniversitelerde bulunan akademisyenlerin, bleisure turistlerin profillerinden biri olan eğilimlerini ve seyahat motivasyonlarını değerlendirmek, sektör temsilcilerinin ürün tasarımı ve pazarlama faaliyetlerinden faydalanabilecekleri öneriler sunmak ve ilgili literatüre geniş kapsamlı etkisi olması beklenen bilgi birikimini sunmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemini içeren amaca yönelik örnekleme yöntemleri kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşmelerle 24 akademisyenle veri toplanmıştır. Analizlerin sonucunda, çoğu katılımcının önceden kavramsal olarak bilinçli olmasa da, iş bağlamında bleisure seyahatlerine olumlu bir eğilim sergiledikleri sık sık tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların bleisure seyahatleri için motivasyon faktörleri arasında kültürel keşif, kişisel planların gerçekleştirilmesi, etkinliklere katılma ve yerel lezzetlerin keşfi, mimari ve kültürel unsurları ziyaret etme ve otel olanaklarından faydalanma bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: İş Seyahati, Bleisure Turizmi, Seyahat Motivasyonları, Akademisyenler.