DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİN (SANAYİ 4.0) OLUŞUM SÜRECİNDE ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE OLASI YENİ ÜRETİM FAKTÖRLERİ


Davutoğlu N. A.

“I nnovation and Global Issues V in Multidisciplinary Sciences, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.1198

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1198
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayi Devrimleri, zamana ve yenilik trendlerine uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze kadar insanlar için hep bir zorunluluk olmuş ve üretkenliği devam ettirmek adına yeni arayışlar içerisinde bırakmıştır. Hangi faaliyet dalının ya da sektörün geçmişine bakarsak bakalım tarihsel gelişimlerinde hep sanayi devrimi olgusu yatmaktadır. Çünkü insanlar ürettiklerini aynı zamanda duyurarak göstermeli ki bu süreç devam edebilsin ve bunun sonucunda gelişmiş yeni fikirler, oluşumlar, devrimler, kavramlar ortaya çıkabilsin. Bu açıdan bakıldığında her bir sanayi devriminin kapsamı ve üretim faktörleri ele alınarak literatür taraması ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada amaç Dördüncü Sanayi Devrimi’nin üretim faktörleri olarak ifade edilen Yapay Zekâ, Bulut Bilişim Sistemi, Dijital Çevre (Nesnelerin İnterneti) kavramını tartışmaya açarak yeni bir kavram oluşturma ya da eski üretim faktörlerinin yerine geçebilecek kavramları literatüre kazandırmaktır. Sonuç olarak Sanayi 4.0 kavramı endüstriyel olarak yeni fikirleri, oluşumları, süreçleri ortaya çıkaran devrimsel bir dönüşümdür. Bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak da yeni kavramların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte klasik üretim faktörlerinin değişmesi yada yenilenmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan bakıldığında emek yerine Yapay Zekâ, teknoloji ya da bilgi gücü yerine Bulut Bilişim Sistemi, yeni bir kavram olarak da Dijital Çevre (Nesnelerin İnterneti) kavramını öngörü olarak ele almaktır. Çalışmada temel amaç olası yeni kavramları tartışmaya açarak literatüre yeni tanımlar ya da kavramlar kazandırabilmektir.