Publishing Large Volume Spatial Data as Map Layer with Open-Source Software


Creative Commons License

Taşyürek M.

International Congress of Engineering and Natural Sciences (ICENSS2021),, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.50-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50-58
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde birçok sorunun çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde, coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren sistem Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) olarak adlandırılmaktadır. CBS sisteminde veriler veri tabanı sisteminde veya dosya formatında harita projeksiyon sistemimde tanımlı olan formatta tutulmaktadır. CBS sisteminde nokta, çizgi ve poligon gibi veri tiplerinden oluşabilen bu veriler mekânsal veri olarak adlandırılmaktadır. Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon ve İnternet gibi alt yapı kurumları adres yapısında CBS sistemlerini kullanarak abonelerini harita üzerinde irdeleyerek dijital ortamda hızlı işlem yapabilmektedir. CBS sisteminde bulunan veriler, CBS sistemi ile entegre çalışan sistemlerin harita adres altlığını oluşturduğundan dolayı bu verilerin harita katmanı olarak sunulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, büyük hacimli mekânsal verilerin bulunduğu CBS sisteminde harita altlığının açık kaynak yazılımlar kullanılarak sunulması önerilmiştir. Bu çalışmada önerilen sistemde Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait mekânsal veriler kullanılmıştır. Önerilen sistemde Java programlama dili ile yazılmış açık kaynaklı bir yazılım olan ve mekânsal verilerin paylaşılmasına, işlenmesine ve güncellenmesine olanak sağlayan GeoServer yazılımı kullanılmıştır. GeoServer yazımının performansını artırmak için BSD lisansına sahip olan TileCache sistemi kullanılmıştır. Önerilen çalışmada gerçek veriler üzerinde GeoServer ve GeoServer-TileCache sistemlerinin performansları karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, GeoServer-TileCache tabanlı önerilen sistemin GeoServer tabanlı sisteme göre daha hızlı cevap verdiğini göstermiştir.