Üniversite Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Kara G., Görün M.

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.15, no.30, pp.393-409, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 30
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.393-409
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

İnsanlar çeşitli nedenlerle kentte doğar ya da kente göçer ederler. Bu nedenle kent, yerleşik hayatın başlamasından sonra önem kazanmış ve günümüzde de önemini arttırarak devam ettirmektedir. Aynı zamanda günümüzde kullanılan en yaygın yerleşim alanıdır. Kentte yaşama, kente adapte olma ve kenti benimse durumu bu noktada anlam kazanmaktadır. Kentlilik bilincine sahip olmanın yolu, kentlileşme ve kentli birey olmaktan geçmektedir. Bu nedenle kentlerde yaşayan bireylerde, kentlilik bilinci oluşması ve gelişmesi kısa vadede mümkün değildir. Kentlilik bilincinin oluşması için uzun bir süreç ve bu sürecin yanında bireysel, sosyal, ekonomik ve fiziksel faktörler etkilidir. Bu çalışmada, Çanakkale’de ikamet eden lisans düzeyi öğrencilerinden son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kentli olma bilinçleri incelenmekte ve kentlilik bilincine sahip olup olmadıkları araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda, lisans düzeyi öğrencilerinde kentlilik bilincinin oluştuğunu söylemek mümkündür.