Hayret Efendi'nin II. Abdülhamid Han’ın Tahta Çıkışına Dair Bir Methiyesi: Mir’ât-ı Bedâyi‘ Mesnevisi


Yıldırım İ.

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.250-269, 2016 (Peer-Reviewed Journal)