Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Vergisel Avantajlar ve Bu Avantajlara İlişkin Son Düzenlemeler


Creative Commons License

Arslan S., Özdemir F. S.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, vol.2005, no.205, pp.237-247, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2005 Issue: 205
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
  • Page Numbers: pp.237-247
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmelerin sağlanmasında teknolojik ilerlemelerin önemi çok büyüktür. Teknolojik ilerleme ile anlatılmak istenen, bilim ve teknoloji alanında yapılan buluşların ve sağlanan gelişmelerin sürdürülebilir olmasıdır. Dünyada meydana gelen bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bilim ve teknoloji alanında gerekli ve sürekli girişimlerde bulunulması, yaşanan küreselleşme ve Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde önemli bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde verimliliğin, rekabet gücünün, milli gelir seviyesinin, ülkeye giren yabancı sermayenin, üretimde kalitenin, kaynakların etkin kullanılmasının, hayat standartlarında yaşanacak düzelmelerin ve bunun gibi birçok faktörün artırılması bilim ve teknoloji alanında yapılacak Yatırımlarda hız kazanmaktadır. Son yıllarda gelişmiş ülke stratejilerine bakıldığında; yeni teknolojilerin etkin kullanımı , araştırma geliştirme faaliyetlerine verilen önem, bilim ve teknoloji alanında yapılan iyi planlama ve iyi örgütlenme sonucunda ülkelerin ve işletmelerin başarıya ulaştıkları görülmektedir.