RHETORICAL DISCOURSE IN NAMIK KEMAL’S VÂVEYLÂ POEM


Köker S.

ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.9, pp.179-194, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.179-194
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Rhetoric is one of the oldest ways of communicating since Ancient Greece. Using the word in an impressive and persuasive way is the main purpose of rhetoric. The beatiful and expressive word is important in persuading the audience. The speaker who wants to use his word impressively and beatifully should create his rhetoric within the framework of ethos, pathos and logos components. Logos from these elements are based on the logical arguments used by the speaker. Thus, by using evidence, the speech becomes credible. Pathos appeals to the feelings of the audience and tries to influence them emotionally. Ethos, which means temperament and morality, are related to the character of the speaker. The audience’s confidence in the speaker has an important place in the influence of the speech.In this study, rhetorical analysis of Vâveylâ poetry will be performed based on the character of Namık Kemal, which is located in the ethos line of modern Turkish poetry. The effect of rhetoric on the interlocutor audience will be discussed in the context of ethos.

Retorik, Antik Yunan’dan beridir insanların kullandığı en eski iletişim yollarından biridir. Sözü etkileyici ve ikna edici bir şekilde kullanmak, retoriğin başlıca amacını oluşturmaktadır. Nitekim güzel ve etkileyici biçimde söylenen söz, hitap edilen kitlenin ikna olmasında önemlidir. Sözünü etkileyici ve güzel kullanmak isteyen konuşmacı; retoriğini ethos, pathos ve logos bileşenleri çerçevesinde oluşturur. Bu unsurlardan logos, konuşmacının kullandığı mantıksal argümanları esas alır. Böylece delil kullanmak suretiyle konuşma inandırıcılık kazanır. Pathos, dinleyicilerin duygularına hitap eder ve onları duygusal açıdan etkilemeye çalışır. Huy, mizaç, ahlak anlamına gelen ethos ise konuşmacının karakterini ifade eder. Dinleyicinin konuşmacıya duyduğu güven, konuşmanın etkileyiciliğinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, modern Türk şiirinin ethos çizgisinde yer alan Namık Kemal’in karakterinden hareketle Vâveylâ şiirinin retorik analizi yapılacak, retoriğin muhatap kitle üzerindeki etkisi ethos bağlamında ele alınacaktır.