İKY Uygulamalarının İşe Adanmışlık ve İş Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Adalet Algısının aracı, Kayırmacılığın Düzenleyici Rolü


Özeren E., Arslan A., Demirtaş Ö.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.211-228, 2019 (Peer-Reviewed Journal)