İşverenlerin İstihdam Edilebilirlik Açısından Meslek Yüksekokulu Mezunlarını Bilgi ve Beceri Düzeylerine Göre Değerlendirmesi (Çorum İli Örneği)”


Kalay M. , Şahin M., Bostan B.

I. Uluslar arası V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’09, Konya, Turkey, 25 - 27 May 2009, pp.300-310

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.300-310