İşverenlerin İstihdam Edilebilirlik Açısından Meslek Yüksekokulu Mezunlarını Bilgi ve Beceri Düzeylerine Göre Değerlendirmesi (Çorum İli Örneği)”


Kalay M. , Şahin M., Bostan B.

I. Uluslar arası V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS’09, Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2009, ss.300-310

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.300-310