Sağlık Sektöründe Endüstri 4.0


Himmetoğlu S., Delice Y.

in: Sağlık Ekonomisi, Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.107-126, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Çizgi Kitabevi Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.107-126
  • Editors: Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek ve yaşam kalitesini artırmak için insanlık tarihinin başlangıcından beri, sürekli tasarlama, geliştirme ve üretme eğilimindedirler. Özellikle 18. yüzyılın ortalarında James Watt tarafından icat edilen buharlı makinelerin ortaya çıkışı ile birlikte sanayi veya endüstri olarak adlandırılan kavram, üretim ve tasarımın temel odağını oluşturmuştur. Toplumlardaki sosyolojik, kültürel ve ekonomik dönüşümlerin en temel sebebi olarak endüstrideki baş döndürücü ilerleme ve yenilikler görülmektedir.

Fabrika sayısının artması dağınık yaşayan toplulukları bir araya getirerek kentleşmenin ve büyük topluluklar halinde yaşamanın önünü açmıştır. Endüstriyel ürünler için hem üreten hem de tüketen toplumu oluşturan kentlerdeki nüfus kitlelerinin şehirlerdeki ekonomik büyüme nedeniyle hayat standartları da yükselmiştir. Hayat standardını etkileyen en büyün faktörlerden biri de sağlık hizmetleridir. Hükümetler vatandaşlarına sosyal devlet olgusu itibari ile daha iyi bir sağlık hizmeti vermeyi hedeflemelerine rağmen, sağlık hizmeti talep eden nüfus yoğunluğunun fazlalığı sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olabilmektedir. Geleneksel yöntemler kullanılarak topluma verilen sağlık hizmetinin yavaş ve yetersiz oluşu devletlerin sağlık sektörünün çökmesine neden olabilmektedir. Üretim sektöründe her müşterinin talep ve isteklerinin zamanında ve doğru şekilde karşılanması, işletme amaçlarına ulaşabilme adına hayati bir önem arz etmektedir. Sağlık sektöründe de hastaların tedavi görme ve ilaç temin etme şeklindeki sağlık hizmetlerini zamanında ve tatmin edilebilir düzeyde alması insan sağlığı söz konusu olduğu için çok daha önemlidir. Bu nedenle Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu araçların sağlık sektöründe etkin bir şekilde kullanımı, tüm süreçlerin daha düzgün bir biçimde işlemesine kolaylık sağlayacaktır.