“MUHAMMED B. KALAVUN’UN ÜÇÜNCÜ SALTANAT DÖNEMİ’NDE (1310‑1341/H. 709‑741) MEMLÛK İKTİSADİ HAYATINI ETKİLEYEN UNSURLARA GENEL BİR BAKIŞ”


Gökhan İ., Yiğit R.

TURKİSH STUDİES HİSTORİCAL ANALYSİS, vol.14, no.2, pp.201-216, 2019 (Peer-Reviewed Journal)