SAĞLIK ÇALIŞANI ÇOCUKLARININ KORKU DÜZEYLERİNİN EBEVEYN GÖZÜYLE İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA


SAATÇİ T., KARABULUT R.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.10, no.3, pp.875-892, 2022 (Peer-Reviewed Journal)