THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY AMONG THE DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS


Erkekoğlu H., Uslu H.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.2, pp.489-509, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.489-509
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; the relationship between development and income inequality are analyzed by using dynamic panel data analysis method for 11 developed and 14 developing countries for 1990-2017 period. Stationarity of the series is examined by LLC and IPS panel unit root tests and the series are found to be stationary in the first difference. Cointegration relationship are examined by Pedroni method and variables are found to be cointegrated. Long-term and short-term analyses are carried out by PDOLS method and it is found that 1% increase in development reduces income inequalities by 0.23% in developed countries and 0.38% in developing countries. This study demonstrated that there is an inverse U-shape relationship between development and income inequality in developed countries and a negative relationship in developing countries. Thus, the dynamics affecting income inequality in developed and developing countries are found to be different.

Bu çalışmada; kalkınma ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiler, gelişmiş 11, gelişmekte olan 14 ülkenin 1990-2017 dönemi verileri kullanılarak, dinamik panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı, LLC ve IPS panel birim kök testleriyle incelenmiş, seriler birinci farkta durağan bulunmuştur. Eşbütünleşme ilişkileri, Pedroni yöntemiyle incelenmiş ve değişkenler eşbütünleşik çıkmıştır. Uzun dönem ve kısa dönem analizleri PDOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş, kalkınmadaki %1’lik artışın, gelir eşitsizliğini gelişmiş ülkelerde %0,23 gelişmekte olan ülkelerde %0,38 azalttığı bulunmuştur. Gelişmiş ülkelerde kalkınma ile gelir arasında ters U şeklinde, gelişmekte olan ülkelerdeyse negatif eğimli ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Böylece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğini etkileyen dinamiklerin farklı olduğu görülmüştür