Hakkı BÜYÜKBAŞ ve Kenan ÖREN, Küreselleşme, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Sosyal Düzen Arayışı


BÜYÜKBAŞ H.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, pp.102-121, 2005 (Peer-Reviewed Journal)