E-Devlet Ülke Uygulamaları


Bozkurt Y. (Editor), Kaman D. (Editor)

Dora Yayıncılık, Bursa, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Dora Yayıncılık
  • City: Bursa
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, devletin

vatandaşlara sağladığı hizmetleri daha kaliteli, daha katılımcı, şeffaf ve


verimli bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. Nitekim e-

devlet, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla kamu yönetimini yenilemek


ve modernize etmeyi amaçlamaktadır.

E-devlet, vatandaşlara ve çalışanlara fayda sağlamak için devlet

hizmetlerine erişimi ve bunların sunumunu geliştirmek için teknolojinin

kullanılmasıdır. Dolayısıyla e-devlet tüm kamu kuruluşlarının

vatandaşlarına modernize edilmiş, bütünleşik ve kesintisiz bir hizmet

sunduğu yeni bir kamu hizmeti modu yaratma gücüne sahiptir. Diğer bir

ifadeyle e-devlet, daha verimli ve uygun maliyetli hükümeti teşvik

etmek, daha uygun hükümet hizmetlerini kolaylaştırmak, halkın bilgiye

daha fazla erişimini sağlamak ve hükümeti vatandaşlara karşı daha hesap

verebilir kılmak için bilgi ve iletişim teknolojisinin (BİT) kullanılmasıdır.

E-devletin önemli bir parçası olan e-devlet portalı, vatandaşlara

devlet bilgileri ve hizmetleri sağlayan web tabanlı bir penceredir. Son

yıllarda yaşanan dönüşüm ele alındığında e-devlet uygulamaları tüm

dünyada yayılmakta ve ülkeler tarafından ilgi görmektedir. Günümüzde

ülkeler, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak daha hızlı ve etkin

bir şekilde hizmet sunmak amacıyla internet veya web tabanlı ağ

sisteminden faydalanmaktadırlar.

E-devletin farklı ülkelerdeki uygulanış biçimlerini bir araya

getirerek kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamak amacıyla

hazırlanan bu çalışmada, 19 yazar tarafından kaleme alınmış 14 bölüm

yer almaktadır. Türkiye ile başlayan ve BM’nin verileri doğrultusunda

dünyada en iyiler olarak indekslenen seçilmiş ülkeler üzerinden

hazırlanan editöryal kitap çalışması, e-devletin farklı ülkelerdeki

uygulamaları ile Türkiye pratiği üzerinde karşılaştırma yapmaya

odaklanmaktadır.