E-Tools for Hospital Management: Smart Phone Applications for Healthcare Professionals Overview


Yayla E. N., Tosun N.

International HealthSciencesand Management Conference (IHMC), Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.314

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.314
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma Problemi: Günümüzde sağlık hizmetlerini endüstrisinin e-araçlar ve beraberinde mobil sağlık uygulamaları ile birlikte daha az masraflı, daha katılımcı ve önleyici bir yapıya dönüşeceği öngörülmektedir.

Amaç: Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışmanın amacı hastane yönetimi alanında kullanılan mobil sağlık uygulamalarının incelenmesidir.

Yöntem: Bu çalışmanın yürütülmesinin ilk aşamasında akıllı telefonların iPhone, Android, BlackBerry veya Windows Mobile işletim sistemlerini kullandığı göz önüne alınarak internette bulunan iki ana uygulama mağazası olan iTunes (Apple cihazlar için) ve Google Play (Android cihazlar için) üzerindeki uygulamalar araştırmaya dahil edilmiştir. Mağazalar üzerinden “hospital management”, “hospital organization”, “hospital administration”, "hastane yönetimi", "hastane organizasyonu" ve "hastane idaresi" anahtar sözcükleri ile arama yapılmıştır. Arama sonuçlarında bulunan uygulamalar arasından hastane yönetimi ile ilgili uygulamaları seçmek için iki araştırmacı tarafından eleştirel bir şekilde analiz edilmiştir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, başka bir araştırmacının üçüncü bir görüşü alınarak çözüm üretilmiştir. Dahil edilme kriterleri olarak; Türkçe ve İngilizce olarak tasarlanan uygulamalar,  Tıp, Verimlilik, Eğitim,  Sağlık ve Fitness, İş, Yaşam Tarzı ve Yardımcı Programlar kategorilerine dahil edilen uygulamalar, Uygulamaların ana özelliklerinin bir sağlık yönetimi biriminin ana sorunlarıyla ilgisi olması kabul edilmiştir.

Bulgular: Google Play ve iTunes mağazalarında gerekli kriterlere sahip toplam 275 uygulama yer almaktadır. Uygulamalar ana özelliklerine göre değerlendirildiğinde; personel yönetimi (personel için tasarlanmış uygulamalar vardiya ve zamanlama çizelgeleri, yatak yönetimi), hasta yönetimi (hasta kabul ve taburcu işlemleri ve klinik kayıtların derlenmesi için tasarlanmış uygulamalar), Kaynaklar, ekipman ve yemek dağıtımı (hastane kaynak ve hizmetlerinin organizasyonu ve ayarlanması için tasarlanmış uygulamalar) ve Kalite değerleme (Sonuçların değerlendirilmesi, hizmet sunumu ve hasta güvenliği kalitesinin değerlendirilmesi) alt temalarına ayrılmıştır.

Sonuç: Sağlık çalışanlarına yönelik mobil uygulamaların sağlık hizmetlerinde süreçlerin etkili yönetimi, maliyetleri azaltma, zaman tasarrufu ve iş yükünü azaltma gibi faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: E-sağlık, m-sağlık, mobil uygulamalar, hastane yönetimi, sağlık çalışanları