İŞ YERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ


Kayabaşı R.

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mesleki Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İşyerleri mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş yapılardır. İşveren etrafında çeşitli iş kadrolarından oluşmuş örgütsel bir yapıdır. Bu örgütsel yapının en önemli dinamiği işveren veya işveren vekilidir. İşveren kuruluşun üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Yönetimsel hiyerarşide işverenin lider olması, rol kişilik olarak benimsenmesini sağlar. İşverenin İSG sorumlulukları incelendiğinde; işyerine ve çalışanlara karşı önemli sorumlulukları olduğu görülmektedir. Bu nedenle yönetici iş güvenliği kültürüne sahip ve güvenlik anlayışına hâkim, model kişilik olmalıdır. Lider özelliklere sahip olan yöneticiler işyerinde İSG prensiplerinin benimsenmesinde olumlu etki oluşturmaktadır. Lider yönetici işyerinde iş güvenliği kültürünün kazanılmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle lider ve yönetici kavramları bu çalışmada incelenmiş, İSG üzerine etkisi analiz edilmiştir. İş kazları ve meslek hastalıklarının azaltılması için işyerinde önemli yetkinliği olan işverenin yönetim anlayışı tartışılmış ve etkileri araştırılmıştır. İşyerinde İSG kültürünün kazanılması ve kalıcı hale gelmesi için öneriler geliştirilmiştir.