Tarihi Yapıların Sütunlarında Görülen Hasar Türleri


Creative Commons License

Güven A., Fırat F. K.

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, pp.395-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395-402
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Tarihi yapı taşıyıcı elemanlarının dayanımlarında; sıcaklık, nem, eleman kayıpları, malzeme dayanım azalması, doğal afetler ve zemin oturmaları gibi bazı nedenlerden dolayı zamanla azalmalar görülebilmektedir. Üzerine gelen yükü taşımada zorlanan dayanım ve dayanıklılıklarının bir kısmını kaybetmiş tarihi yapı elemanları zamanla ciddi oranda yapısal hasar alabilir hatta yıkılabilirler. Hasar almış tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılması için taşıyıcı elemanlarının onarılması ve güçlendirilmesi gerekir. Tarihi yapıların ana taşıyıcılarından birisi de sütunlardır. Bu çalışmada tarihi yapıların sütunlarında meydana gelen hasar kaynakları özellikle onarım ve güçlendirme çalışmalarında dikkate alınmak üzere incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda sütunlarda, yanal ve düşey yükleme etkisinden veya sıcaklık değişiminden dolayı çatlaklar, nem etkisinden dolayı tuzlanma, deprem ve toprak kayması etkisinden dolayı çatlama ve akstan kaymalar, zemin oturmalarından dolayı parça kopması veya akstan ayrılmalar gibi hasarlar tespit edilmiştir.  Çalışmanın sonuç bölümünde hasar türleri ve bu hasarların onarımında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmuştur.