Turistlerin Yerel Mutfak Yeme Eğilimleri ile Unutulmaz Turizm Deneyimleri Arasındaki İlişki: Kayseri Örneği


Creative Commons License

Çeşmeci N., Çulfacı G., Kılıçhan R.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.84-105, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bu konuda mevcut literatürdeki bilgi eksikliğine katkıda bne ve seyahat deneyimlerine göre birtakım farklılıklar da tespit edilmiştir.