Dijitalleşen Ortamda İç Denetim Mesleğinin Etik Boyutunun Dönüşümüne Olan İhtiyaç


Akın S.

in: KÜRESEL İÇ DENETİM STANDARTLARI: YENİLENEN KAVRAMLAR VE DEĞİŞİM ALANLARI, Prof. Dr. Ganite Kurt,Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-55, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.41-55
  • Editors: Prof. Dr. Ganite Kurt,Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İç denetim mesleği, özelinde kendisine has standartları barındıran, uluslararası bir meslek kuruluşu olan ve genel kabul görmüş kurallar ışığında hareket eden bir meslekken, etik konusu ise kişisel algılara göre değişebilecek bir kavramdır. Bu denli standartlara bağlı bir mesleğin olaylar karşısında, kişisel algılara göre değişen etik yöntemlerle denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesi beklenemez. Bu sebeple meslek örgütü tarafından bir takım etik kuralların ortaya konulması ve bunların zamanla güncellenmesi mesleğin tabiatı gereğidir. Bu çalışma; bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte küresel düzeyde iç denetim alanında meydana gelen etik kurallardaki dönüşümleri vurgulamayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden kaynak taraması tekniği kullanılmış olunup, ilgili kavramlar açıklandıktan sonra, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayımlanan taslak standartlarda meydana gelen etik ilkelerdeki değişime örneklerle dikkat çekilmiştir. Dijital dönüşümün iç denetim mesleği üzerindeki etkisi çok büyük olmakla birlikte hem fırsatları hem de etik açıdan birtakım zorlukları bir arada sunmaktadır. Denetçi ilgili fırsatları iyi değerlendirmeli, etik açıdan karşılaştığı zorluklarda ilgili kurumlar tarafından yayımlanan standartlara bağlı kalarak ilgili durumun üstesinden gelmelidir.