Cost Improvement Efforts in Line With Industry 4.0 and A New Concept BonRoc-Zen


Terzi A.

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , vol.17, no.1, pp.181-205, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsan, yeryüzünde var olduğu günden beri ihtiyaçlarını gidermek için tüketmekte, tüketmek içinse üretim yaparak kaynaklarını çoğaltmaya çalışmaktadır. Avcı toplayıcı topluluklar ile başlayan uzun serüven, toprağın işlenmesinin öğrenilmesi ile ekip biçmeye, buharın üretim için kullanılmasına, elektrik ile çalışan makinelerin icadına, bilgisayarların üretim sistemlerinin bir parçası haline getirilmesine kadar gelişerek devam etmiş ve her seferinde yeni bir toplum meydana getirmiştir. Bu serüvenin günümüzdeki son evresi ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılan; insanın içerisinde yer almadığı ve tamamen karanlık fabrikalarda üretimin yapılabildiği yeni bir üretim paradigmasıdır. Bu yeni üretim tarzında insan unsuru imalata direkt dahil değildir. İnsanın üretim sürecinde asgari düzeyde yer aldığı bir düzende maliyet iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağı temel bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, endüstri 4.0 üretim ortamında yapılacak iyileştirme çalışmalarında bir paradigma değişimi yaşanacağına ve bu yeni duruma uygun, robotik temelli iletişim yolu ile üretim süreçlerinin iyileştirileceğine vurgu yapılmaktadır. Öncelikle Kaizen felsefesi ve 5S Kaizen ile ilgili bilgiler verilmekte, ardından Endüstri 4.0 üretim ortamında bu iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağı tartışılmaktadır. Ardından yeni duruma uygun iyileştirme adımlarında insan unsurunun yer almayacağı ve tamamen robotik temelli bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sonuçta, yeni duruma uygun olacağı düşünülen BonRoc-Zen (Based on Robotic Communication – Zen / Robotik Temelli İyileştirme) kavramı önerilmekte ve kavram detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır.