Sünni Bir Düşünce Sistematiği Olarak Büyük Doğu Hareketi


Yalçın A.

Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler, Karabük, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.1088

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1088
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Her dinin mensupları arsında farklı anlayış biçimleri görmek mümkündür. Müslümanlar arasında, tarihsel süreçte yaşanan bazı hadiseler neticesinde ortaya çıkan düşünce farklılıkları ilerleyen süreçte mezhepler şeklinde teşekkül etmiştir. Ehl-i Sünnet mezhebi, Müslümanlar içerisinde en yaygın olan topluluktur. Bu topluluk içerisinde, zaman ve mekâna bağlı olarak farklı yapılar ortaya çıkmıştır. Büyük Doğu Hareketi, Osmanlı devletinin yıkılması sonrasında kurulan yeni Türkiye’nin sosyal, siyasi ve dini şartları içerisinde Sünnî İslâm anlayışının yeniden canlandırılması girişimi olarak, Necip Fazıl Kısakürek tarafından başlatılmıştır. Büyük Doğu başlangıçta bir dergi, ilerleyen zamanda bir cemiyet ismi olması yanında İslâm medeniyetinin idealize edilerek bir medeniyet tasavvuru haline dönüşmesidir. Tebliğimiz, tarihsel olaylar karşısında Sünnî din anlayışının kendi iç dinamikleri ile harekete geçerek, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebine ait hafızanın yeniden diriltilme girişimi olarak nitelediğimiz Büyük Doğu Hareketini konu edinmektedir.