Applicability of Environmental Policy: Kutahya Municipality Sample,


Bozkurt Y., Kaman D.

3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”,, Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Çevre sorunlarının temelinde doğa ve insan ilişkisi yer almaktadır. Eski çağlardan günümüze

insan-çevre arasındaki ilişkiye bakıldığında, çevrenin insana göre ön planda olduğu

gözlemlenirken günümüze gelindiğinde ise bu durumun tam tersi olduğu görülmektedir.

Çevre sorunları, insanların çeşitli faaliyetlerinin sonucu çevreyi oluşturan canlı ya da cansız

varlıkların üzerinde, ekolojik ya da doğal nedenlerden kaynaklanan bozulmaların tümüdür.

Çevre sorunları günümüzün en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. Bu durumun daha

ciddi bir hal alması 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olsa da sorunun temeline

bakıldığında insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Temel olarak çevre sorunlarının

çözümünde en etkili ölçek yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda çevre sorunları çözümünde yerel

yönetim birimlerinin çevresel faaliyetleri ön planda olmak zorundadır. Çevre politikalarının

yerel yönetimlerde uygulanabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada, genelde yerel yönetimler ve

çevre politikaları ele alındıktan sonra özelde ise Kütahya Belediyesi’nin 2011-2016 yılları

arasındaki meclis kararlarında çevresel kararların görüşülme sıklığı dolayısıyla bu yerel

yönetim biriminin benimsediği hizmet anlayışı içerisinde çevre politikalarının yeri tespit

edilmeye çalışılmıştır.