TÜRKİYE’DE ETKİLİ SELEFÎ BİR ŞAHIS: ZİYAEDDİN EL-KUDSİ VE HAKKA DAVET CEMAATİ


Yalçın A.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi dergisi (Online), vol.8, no.2, pp.182-200, 2022 (Peer-Reviewed Journal)