KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN TARİHİ ESER BİLGİ SİSTEMİ (TEBİS)


Creative Commons License

Cevat F., Özokutan Alp H., Daysal E., Küçük B., Toprak M. F., Taşyürek M.

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Kayseri M.Ö. 3000’li yıllarında başlayan ve bilinen 5000 yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk bilinen yerleşke kentin doğusundaki Kaniş-Karum yerleşkesidir. Daha sonraki dönemlerde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluk dönemlerine sahne olmuştur. Karum Krallığından günümüze birçok tarihi ve kültürel mirası barındıran tarihi bir kent kimliği taşımaktadır. Tarihi Kayseri kenti kaleler, medreseler, külliyeler, saraylar, hanlar, hamamlar, konutlar vb. birçok farklı dönemlere ait tarihi eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Kayseri hinterlant sınırları içerisinde 900’ü aşkını koruma altına alınmış olmak üzere sayısız tarihi eser bulunmaktadır. Bu eserlerin envanterinin tutulması, bilgi ve belgelerin derlenmesi, analizlerinin yapılması ve geçmişten günümüze gelen bu eserlerin yaşatılarak gelecek nesillere de aktarılması kapsamında kent bilgi sisteminin bir parçası olan Tarihi Eser Bilgi Sistemi kent için çok önemli bir bilgi sistemi çalışmasıdır. Tarihi Eser Bilgi Sistemi ile Kayseri’nin tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterini yansıtan tarihi eserlerinin sanal ortamda kullanıcılara açılarak tanıtımı yapılmaktadır. Tarihi Eser Bilgi Sistemi (TEBİS) çalışmalarında uydu görüntüsü, halihazır haritalar, ortofoto görüntü vb. altlıklar kullanılarak ve yerinde incelemeler yapılarak tarihi eserlerin coğrafi konumları belirlenerek sayısal ortama aktarılmıştır. Sonrasında tarihi eserler kategorilere ayrılarak her bir esere ait dokümanlar ( tescil fişi, yapının resmi, yapının bilgilerini içeren pdf dokümanı) öznitelik bilgileri ( pafta, ada, parsel, envanter no, tescil tarihi ve sayısı) sisteme girilmiş ve sürekli olarak güncellenmektedir.