Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme


Aksoylu S., Dursun Y.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.11, pp.357-371, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today’s companies operate under a rapidly changing environment. A company’s survival and growth in such challenging environment depend among other things on its capacity to produce and market genuinely innovative products that satisfy both the levels of quality and price expected by its target market. One of the tools that can be used to produce and market products meeting the expectation of its target market in both quality and price is target costing method. Target costing is one of the strategic cost management approaches better suited to strengthen a company’s competitiveness in meeting today’s business challenges. In this paper, target costing and its  importance for companies’ competitiveness were discussed.

Günümüz işletmeleri hızla değişen bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir işletmenin böylesi bir çevrede varlığını sürdürmesi ve büyümesi, diğer faktörlerin yanında, hedef pazarının beklediği fiyat ve kalitede özgün ve yeni ürünleri üretme ve pazara sunma kapasitesine bağlıdır. Hedef pazarın kalite ve fiyat beklentisini karşılayan ürünleri üretmek ve pazara sunmak için kullanılan araçlardan birisi de hedef maliyetleme yöntemidir. Bu yöntem, günümüzün rekabetçi çevresinde işletmenin rekabet gücünü artıran stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, hedef maliyetleme yöntemi ve işletmelere rekabetçi üstünlük sağlamadaki önemi tartışılmıştır.