MUHASEBE ve MUHASEBECİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ ALGILARI


Terzi A., Şahin A. S.

ASES IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Eskişehir, Turkey, 17 - 19 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen, kutsal kitaplarda dahi temel ilkelerine atıflar yapılan ve çift taraflı kayıt tekniği ile başta Werner Sombart, Max Weber, Karl Marx gibi düşünürlerin hayranlıklarını kazanan muhasebenin önemi günümüzde de artarak devam etmektedir. Özellikle küresel rekabetin; askeri, siyasi ve iktisadi çatışmaların yoğunluk kazandığı dönemlerde muhasebe, seçkinler tarafından ideolojik ve politik çekişmeler sebebiyle araçsallaştırılmış olsa da çoğu zaman ticari ilişkilerin kompleks yapısı içerisinde çözüm odaklı uygulamaları sayesinde hak ettiği değeri elde etmeyi başarmıştır. Ancak bilhassa yakın geçmişte “Muhasebe Skandalları” şeklinde kavramsallaştırılan, haberlere, kitaplara ve akademik çalışmalara konu olan vakalar, muhasebe ve muhasebecilere karşı toplumsal önyargıları beslemiş ve halihazırda var olan yanlış kanaatlerin toplum içerisinde hızlı bir biçimde yayılmasına neden olmuştur. Literatürde muhasebeye ve muhasebecilere ilişkin toplumsal önyargıları ya da algıları ölçmeye çalışan birçok çalışma mevcuttur. Fakat bu çalışmalarda kullanılan veri toplama yöntemleri katılımcı üzerinde bir Panoptikon etkisi yaratabilmekte, gözlemcinin varlığından net bir biçimde haberdar olan katılımcı bu etki nedeniyle çoğu zaman kendi düşüncelerini aktarmak yerine beklenen cevapları verebilmektedir. Bu çalışma; anketler, derinlemesine mülakat ya da metaforlar üzerinden yapılan çalışmaların aksine, sosyal medya kullanıcılarının (bu çalışma özelinde “sözlük” olarak isimlendirilen platform kullanıcıları) bir nick (takma isim, lakap, rumuz) kullanarak, yani gerçek kimliklerini gizlemek suretiyle Panoptikon etkisinden kısmen de olsa sıyrılmış olarak, muhasebe ve muhasebeci kavramlarına ilişkin yaptıkları tanımları ve yorumları dikkate almaktadır. Çalışmanın amacı, elde edilen ve gerçeğe en yakın olduğu düşünülen veriler ışığında ulaşılan sonuçları daha önce yapılan çalışmalar ile karşılaştırarak sonuçlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’deki muhasebe otoritelerine ve meslek mensuplarına, muhasebe ve muhasebecinin toplumsal imajını düzeltebilecek önerilerde bulunmak ve konuya ilişkin gelecekte çalışma yapacak olan araştırmacılara farklı bir bakış açısı sunmak da çalışmanın amaçları arasındadır.