DC Servo Motor Speed Control in Nonlinear Load by Using Different Fuzzy Membership Functions


Özçalık H. R., Gani A., Kılıç E., Keçecioğlu Ö. F.

ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE, vol.2, no.3, pp.1-8, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Almost none of the systems is not linear in real life. Fuzzy logic control has emerged as an alternative approach with non-linear methods. Non-linear characteristics of the systems are represented by membership functions, fuzzy rule base and fuzzy inference process. The systems that contain non-stationary, energy storage elements and system parameters that vary depending on the state variable are non-linear dynamic systems. Control applications of dynamic systems are difficult to realize because dynamic systems have usually non-linear structure. Fuzzy logic based controllers that have the ability with non-linear conversion capabilities are successful control applications of such systems. The performance of this controller can be increased by treating the method used at the design stage. In this study, fuzzy logic based controller that is improved nonlinear model of dc servo motor for speed control by using different fuzzy membership functions will be investigated on the system performance.

Gerçek hayattaki sistemlerin hemen hemen hiçbiri lineer değildir. Bulanık mantık doğrusal olmayan denetim yöntemleri arasında alternatif bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Sistemlerin doğrusal olmayan karakteristikleri; üyelik fonksiyonları, bulanık kural tabanı ve bulanık çıkarım işlemi ile temsil edilir. Durağan olmayan, enerji depolayıcı elemanlar içeren ve sistem parametrelerinin durum değişkenlerine bağlı olarak değiştiği sistemler lineer olmayan dinamik sistemlerdir. Dinamik sistemlerin genellikle lineer olmayan bir yapıya sahip olmasından dolayı kontrol uygulamalarını gerçekleştirmek oldukça zordur. Bu tür sistemlerin kontrol uygulamalarında lineer olmayan dönüşüm yeteneklerine sahip olan bulanık mantık esaslı denetleyiciler başarılı olmaktadır. Bu denetleyicilerin performansı, tasarım aşamasında kullanılan yöntemlerin iyileştirilmesiyle arttırılabilmektedir. Bu çalışmada, dc servo motorun lineer olmayan modelinin hız denetimi için farklı bulanık üyelik fonksiyonları kullanılarak geliştirilen bulanık mantık esaslı denetleyicinin sistem performansına etkileri araştırılacaktır.