Organize Sanayi Bölgesi Yakınında Kurulan Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Sanayi İşbirliğine olan Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kayabaşı R., Acar M. C.

8 th International Vocational Schools Symposium UMYOS19, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.1, pp.217-226

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sinop
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-226
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına bağlı meslek yüksekokullarının (MYO) mevcut eğitim durumu incelenmiş, uygulamalı ve proje odaklı eğitimin yaygınlaşmasında karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır. Dünyadaki endüstriyel olarak en gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden yola çıkarak, gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmak için uygulamalı ve proje odaklı eğitimin nasıl yaygınlaştırılabileceği araştırılmıştır. İşgücü piyasasına girecek olan gençler, demografik yapının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretime erişimi sınırlı olan gençlerin çoğu kayıt dışı sektörlerde iş bulmaktadır. Son yıllarda, Türkiye de meslek yüksekokulu sayılarının hızla artması, gençlerin işsizlik problemlerinin çözümünde etkili bir uygulama olmuştur. Ancak bu okullardaki eğitimin kalitesi oldukça yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimdeki gençler, bugünün endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu becerilerle donanımlı olarak mezun olamamaktadır. Yeni açılan Meslek yüksekokulları sayısının hızlı artışı sonucunda, bu okulların uygulamalı ve proje odaklı eğitim yapabilmesi ve kalitesinin artırılması için eğitim sistematiğinde reform niteliğinde değişiklikler önerilmiştir. Ülke genelinde örnek bir pilot meslek yüksekokulu (MYO) seçilerek, ticaret ve sanayi sektörü ve üniversite temsilcileri tarafından oluşturulacak komisyonca, iş / proje / probleme dayalı öğrenme yöntemleri kullanılarak modern eğitim müfredatı hazırlanmalıdır. Başta eğiticilerin eğitimi olmak üzere, hazırlanan bu yeni müfredatın hayata geçirilmesi için gerekli politik reformlar acilen başlatılmalıdır. Bu reformlar hem gençlerin iş bulmasını kolaylaştıracak hem de yerel ve ulusal düzeyde önemli ekonomik gelişmelere vesile olacaktır.