Yenilenebilir Enerji ve Teknolojik İnovasyonun Çevresel Bozulmaya Etkisi: RALS Birim Kök ve RALS Engle-Granger Eşbütünleşme Yaklaşımı


Creative Commons License

Dumrul Y., Kılıçarslan Z., Büyükkantarcı Tolgay S.

International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON'21), İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2021, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde enerji kaynaklarına erişimin sağlanması ve dünya çapında yenilenebilir enerjinin payının artırılması önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirliği için çevre dostu inovatif teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. Yenilenebilir enerji fosil yakıtların çevre ile iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına, sera gazı emisyonlarını azaltarak hava kalitesinin artırılmasına, insan sağlığının iyileştirilmesine, istihdam yaratılmasına ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. İnovasyon faktörü, araştırma ve yenilik faaliyetlerini ve kaynak verimliliğini artırmaya, yenilenemeyen enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik ileri teknoloji kullanımını amaçlayan yeşil yatırımlara ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasına odaklanarak ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine ve ekolojik ayak izinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma açısından hem yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hem de inovatif faaliyetlerin artması ekolojik ayak izinin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji ile teknolojik inovasyonun ABD’deki ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin RALS birim kök ve RALS Engle-Granger eş-bütünleşme testleri yapılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerjinin ve teknolojik inovasyonun ekolojik ayak izini azalttığı bulgusuna da ulaşılmıştır