Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-Şakā’ik Fî Hakkı Ehli’l-Hakā’ik’ı Üzerine Bazı Değerlendirmeler


Yıldırım İ.

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), vol.2, no.4, pp.11-29, 2015 (Peer-Reviewed Journal)