Küresel ve Bölgesel Rekabet Avantajı Sağlayıcısı Olarak Sanayi Odaklarının (Clusters) Oluşumu Ve Gelişimi”


Tülüce N. S., Baltacı N., Mercan B.

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.25-26, 2005 (Peer-Reviewed Journal)