Küresel ve Bölgesel Rekabet Avantajı Sağlayıcısı Olarak Sanayi Odaklarının (Clusters) Oluşumu Ve Gelişimi”


Tülüce N. S. , Baltacı N., Mercan B.

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.25-26, 2005 (Peer-Reviewed Journal)