İlk Dönem Hilâfet Tartışmalarında Abbâsîlerin Konum ve Tutumu (M. 632-750)


Creative Commons License

Dalkılıç M.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.87-93, 2021 (Peer-Reviewed Journal)