NEW TAXATİON MODEL İN FINANCIAL ADMINISTRATIONS: TOURIST TAX PRACTICES AND ASSESSMENT OF TURKEY


Sümerli Sarıgül S., Özkan E.

XIII. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.889-890

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.889-890
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Özet: Turistlik alanlar ilgi çekici, merak uyandırıcı ve doğal güzelliklere sahip olan mekanlar içerisinde yer alabildiği gibi, gündelik hayatın sürdürülebildiğine imkân veren yerleşim alanlarının içerisinde de yer alabilmektedir. Statüsü ne olursa olsun turistlik alanlar kamu hizmetlerinin götürüldüğü yerlerdir. Turizmin temel bileşenleri çevre ve kamu hizmetleridir. Turizm endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesi, çevrenin korunması ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Mali idareler yasaların verdiği yetkiler doğrultusunda hem yerleşim yeri sakinlerine, hem de turistlere sunulan kamu hizmetlerini finanse etmek için özel vergiler uygulayabilmektedir. Bu vergilerden biri de turist vergileridir. Turist vergileri, mali idarelerin yatırımlar, altyapı ve sosyal hizmetler için ek gelir elde etmelerinde kolay bir yol haline gelmiştir. Turizm sektörüne özel bir vergi koyulmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, turizm faaliyetlerinin neden olduğu negatif dışsallıkların ortadan kaldırılmasında ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak, ikincisi ise sosyal fayda amaçlı düzenleyici etkiler yaratmaktır. Gerçekleştirilen bu çalışma, turist vergisinin Türkiye’de sağlayacağı avantajlara ve uygulanabilirliğine dikkat çekmek üzere hazırlanmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde mali idareler, turizmin neden olduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve giderilmesi görevini üstlenmektedirler. Son yıllarda mali idarelere ülke yasaları kapsamında turistlerden vergi alma yetkisi tanınmıştır. Mali idarelerce tahsil edilen bu vergiler, bölgedeki turizm faaliyetinin geliştirilmesi, bölgenin tanıtımı ile çevre ve altyapı sorunlarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan turist vergisinin ülkemizde de uygulanmasına yönelik 2007 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna yasa teklifi sunulmuş; fakat turizm sektöründen gelen tepkiler nedeni tasarı komisyondan geçmeyerek kabul edilmemiştir (Tbmm, 2007). Oysaki Türkiye Cumhuriyeti turistlik bir ülkedir ve turist vergisinin sezonluk dahi uygulanması mali idarelerin bütçesine olumlu katkılar sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Turist Vergisi, Turizm, Türkiye