An Application Of Activity Based Costing In Hospital Bussiness


Creative Commons License

Bengü H., Arslan S.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, no.2, pp.55-79, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.55-79
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In today’s competitive marketplace, health care organizations are struggling to measure and manage for going concern principle. The continuous developments in economy and technology have come out new production systems in manufacturing techniques. There has been an argument about the efficiency of traditional cost accounting techniques for the new production technique. For this reason, hospital enterprises need for expressive financial information to take strategic decisions for future. To maintain or increase market share, enterprises seek new approaches in order to reduce costs. To fulfill the above mentioned requirements, the Activity Based Costing System has been developed. 

Günümüzde sağlık sektöründe hizmet veren işletmeler, rekabetçi pazarlarda devamlılıklarını sürdürebilmek için, maliyetlerin daha iyi ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda büyük çaba içerisine girmişlerdir. Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, üretim teknolojilerindeki değişimle birlikte yeni üretim sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel maliyetleme tekniklerinin yeni üretim sistemlerine uyum sağlayamadığı ve yetersiz kaldığı tartışılmaktadır. İşte bu sebeple hastane işletmeleri, gelecekle ile ilgili stratejik kararların alınmasında anlamlı finansal bilgilere ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler de pazar paylarını muhafaza etmek, pazar paylarını artırmak ya da maliyetlerini kontrol etmek için yeni maliyet muhasebesi teknikleri konusunda arayış içerisine girmişlerdir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi de işletmelerin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarına cevap vermek ve işletme içerisindeki farklı maliyet unsurlarını değerlendirebilmek üzere geliştirilmiştir.