SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE SON 20 YILIN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ


Creative Commons License

Bahçe A., Zorba E.

SPORMETRE, vol.19, no.1, pp.90-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33689/spormetre.721466
  • Journal Name: SPORMETRE
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.90-98
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, yapılan araştırmalar sonucunda spor alanında toplam kalite yönetimi anlayışı konusunda bir boşluk olduğu görülmüş ve konu ile ilgili ülkemizde yayımlanmış olan lisansüstü tezlerin belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle, 2000-2020 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yayımlanmış, erişime açık lisansüstü tezler incelenmiştir. Lisansüstü tez çalışmalarının genel bir profilini ortaya koymak için araştırma yöntemi olarak bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Konu ile ilgili veri tabanında erişime açık olan 737 tez incelenmiş, bunların 16’sının sporda toplam kalite yönetimi üzerine olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmada, veri tabanında yer alan lisansüstü tezlerin künyelerine ilişkin parametreler SPSS 23 programında analiz edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, en fazla tezin 2007 yılında yayınlandığı ve bu alana en fazla katkının Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlandığı belirlenmiştir. Sporda toplam kalite yönetimi alanında yazılan tezlerin tamamının yüksek lisans düzeyinde olduğu, konu ile ilgili yazılan doktora tezinin olmadığı bulgusu dikkat çekmiştir. Konu ile ilgili çalışmalarının büyük çoğunluğunun ise nicel araştırmalar olduğu görülmüştür.