İnsani Yardım, Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Projeleri (İÖAKK)


Creative Commons License

Noğay H. S., Akıncı T. Ç., Şeker Ş. S.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.72-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsani yardım amacıyla açık kaynak kodlu yazılım platformları projelendirildiğinde biç ok topluma yararlı yazılım ve programlar ortaya çıkmaktadır. Engelliler için erişilebilirlik, afet durumlarında kriz yönetimi, sağlıkla ilgili vb konularda açık kaynak kodlu yazılıp platformları insani yardım amacıyla geliştirilebilir. Bu geliştirme sürecinde de üniversite öğrencilerinden yararlanılabilir. Üniversitelerin ilgili bölümünde okuyanlar için İÖAKK projeleri hem yazılım tecrübelerini ve mesleki bilgilerini geliştirme fırsatı hem de sosyalleşme ve toplumun çıkarları için iş yapma fırsatı sağlanmış olur. Bu çalışmada insani yardım amaçlı kullanılan AKK yazılım projelerinin dünyada nasıl şekillendiği ve gerek eğitim öğretim açısından ve gerekse toplum hizmeti açısından nasıl sonuçlar doğurduğu araştırılmıştır. İÖAKK projelerine üniversite öğrencilerinde katılması ile bazı ülkelerde destek sağlandığı ve çok iyi sonuçlar alındığı görülmüştür. Ülkemizde de benzeri girişim potansiyelinin olduğu göz önünde bulundurularak İÖAKK projelerinin mutlaka üniversite öğrencileri için fırsat haline getirilerek ülkemizde de arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.