KAHRAMANMARAŞ İli Türkoğlu İlçesi 223 Ada 1 Parsel C-Blok Deprem TEKNİK RAPORU


Creative Commons License

Acar M. C., Çelik A. İ.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pp.4, Kahramanmaraş, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Kahramanmaraş
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yapıda yapılan gözlemsel inceleme sonucunda;

c) Yapının deprem güvenliği açısından tehlike arz eden sistem bazında onarım

ve/veya güçlendirme gerektirecek düzeyde yapısal hasarı bulunmaktadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat

ile varsa yapının niteliğine göre kendi özel veya uluslararası eşdeğer mevzuatında yer alan

hükümlere göre yapılacak performans analizi sonucuna ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

karar verilecektir.

Görüş ve kanaatine varılmıştır.