OTİZM TANISI OLAN ÇOCUKLARDA RETROSPEKTİF BAKIŞLA SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ


Creative Commons License

Celiloğlu U. B.

in: Eğitim Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar, Kayalar Fethi, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.318-330, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Duvar Kitabevi
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.318-330
  • Editors: Kayalar Fethi, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşamın erken dönemlerinde gözlenebilen belirtilerle tanılanabilen Otizm Spektrum Bozukluğu şemsiyesi altında yer alan otizm atipik gelişim türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Otizmin getirdiği gelişim özellikleri çocukların öğrenme becerileri, duygusal gelişimleri, motor yetileri ve sosyal beceriler üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. İnsan türünün sosyal bir canlı olması bireylerin yaşamları boyunca karşılamaları ve öğrenmeleri gereken sosyal uyuma ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Tipik gelişim gösteren çocuklar için beklenen kazanımlardan olan sosyal beceriler, gelişim özelliklerine göre çeşitli yöntemler kullanarak otizm tanısı alan çocuklara da kazandırılması gereken önemli becerilerdendir. Retrospektif bakışla otizm tanısı olan çocukların sosyal beceriler konusunda güçlük yaşamaları durumu incelendiğinde; çocukların taklit becerilerinde güçlük yaşamaları, odaklanma problemleri ve zihinde canlandırma işlemlerinde zorluk çekmeleri nedeniyle sosyal yaşamda kabul görmüş normlar konusunda hakimiyet kazanamadıklarını göstermektedir. Günümüzde de maalesef devam eden ancak geçmişte daha yoğun görülen otizmli çocukların sosyal damgalanmaya maruz kalmaları durumu, sosyal beceri öğretiminin çıktılarını toplumsal yaşamda uygulamayı güçleştirmiştir. Son yıllarda artan sosyal beceri öğretimi yöntemleri ile çocukların daha önce kazanamayacağı düşünülen birçok sosyal davranışı kazandığı görülmektedir. Bu durum sosyal beceri öğretiminin etkin kullanımının yaygınlaşması gerekliliğini göstermektedir.